Proves Diagnòstiques

Proves de diagnòstic per imatge i anàlisis clínics per a mascotes

A Centre Veterinari El Masnou disposem de laboratori propi per realitzar anàlisis clíniques, així com d’equipaments moderns per realitzar proves de diagnosi per imatge amb rapidesa i efectivitat: radiologia digital, ecografia i electrocardiografia.

centre-veterinari-masnou-radio

Radiologia digital

La radiologia digital veterinària és una prova de diagnòstic de raigs X molt habitual per obtenir imatges de gran qualitat de forma ràpida, precisa i amb baix cost.

Ens permet observar òrgans i estructures internes i ens dona informació per analitzar problemes traumatològics, oncològics, abdominals o dentals, entre d’altres. Les radiografies també ens ajuden a localitzar cossos estranys a l’interior de l’animal.

centre-veterinari-masnou-serveis-proves-diagonostiques

Ecografia

L’ecografia és una prova de diagnosi per imatge no invasiva que ens aporta imatges per ordinar de gran qualitat a temps real.

Ens dona informació dels teixits tous i l’estat dels òrgans interns per diagnosticar patologies dels diversos sistemes i aparells del cos, problemes oncològics, etc. També ens facilita el seguiment de les gestacions.

revisión perro electrocardiograma en cv el masnou

Electrocardiograma

Un electrocardiograma (ECG) és la representació gràfica de l’activitat elèctrica del cor. L’ECG  i  la mesura de la pressió arterial ens permet obtenir de forma no invasiva informació sobre l’estat del cor i els vasos sanguinis, així com per diagnosticar patologies cardíaques: freqüència cardíaca, ritme cardíac, desviació de l’eix, engrandiment de les càmeres cardíaques o anormalitats de la conducció, entre d’altres. Suposa un complement inestimable en el marc de la cardiologia veterinària.

centre-veterinari-masnou-analisis (1)

Analítiques clíniques

Al Centre Veterinari El Masnou comptem amb un laboratori a les nostres instal·lacions per realitzar anàlisis clínics que ens permeten obtenir resultats fiables i ràpids. També disposem d’un laboratori de referència per enviar mostres d’anàlisis més complexes. 

Els divesos anàlisis que realitzem ens ajuden a diagnosticar i aplicar el millor tractament als nostres pacients: biòpsies, citologies, hemogrames, bioquímiques, proves hormonals, análisi d’orina i coprològic, etc.